fbpx

Privaatsussätted

Privaatsussätted

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete vastutav töötleja on lehekülje haldaja Smart Estate OÜ (registrikood  12912203, Tartu linn, Vanemuise 21a)

Isikuandmete töötlemine toimub ulatuses, mille kasutaja on tellimise eelsel sisestamisel Eliitmeedia.ee veebilehele sisestanud (nimi, e-maili aadress,) Muuhulgas töödeldakse järgnevaid andmeid:

*Maksete töötlemiseks edastatud andmed: maksja eesnimi ja e-mail aadress ja arvelduskonto andmed maksete töötlejale tehingu läbiviimiseks;
*Muul viisil teenuste kasutamise teel saadud andmed: näiteks kirjavahetusena Kasutaja ja Klienditoe vahel (Nimi, e-mail, telefoninumber).

Smart Estate OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, kes edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Edastatud andmeid töödeldakse minimaalsuse põhimõttest lähtuvalt, s.t isikuandmeid kogutakse vaid ulatuses, mis on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks – tellijale toote või teabe edastamiseks, tehingu läbiviimiseks ning edaspidiste teavituste edastamiseks tarbija informeerimise eesmärgil.

Kasutaja nõustub ankeedi täitmisel enda isikuandmete edastamisega ning on teadlik antud andmete sisestamise vajalikkusest, et tagada teenuse kvaliteet, toimimine ja vajaliku informatsiooni kättesaadavus.

Isikuandmete edasi andmine kolmandatale isikutele

Isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele, välja arvatud müügitingimustes sätestatud juhtudel selleks volitatud isikutele, et tagada teenuse toimimine.

Isikuandmete säilitamine

Andmetöötleja ei ole kohustatud pärast tellimuse teostumist kasutatavaid isikuandmeid säilitama (Töötleja andmebaasi jäävad tellija eesnimi-ja e-mail aadress).

Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

Eeltoodud andmeid säilitatakse andmesubjekti huvides talle edaspidiste teavituste või uudiskirjade saatmiseks.

Andmesubjektil on võimalik igal ajal edaspidistest uudiskirjadest loobuda, valides selleks sissetulnud uudiskirja alaosas “Meililistist lahkumise” funktsiooni, millega eemaldatakse andmebaasist kõik eelnimetatud andmed.

Andmesubjektil on õigus pärast tellimuste teostamist (Eliitmeedia.ee e-poe keskonnas) andmetöötlejaga ühendust võtta, saada informatsiooni kõikide enda isikuandmete kohta, neid soovi korral täiendada/muuta või paluda kõik isikuandmed eemaldada.

Andmesubjekt saab oma õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole, aadressil suhtleme@eliitmeedia.ee